Проект Постанови ВР України про скасування рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2012 року про прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини”

Проект Постанови ВР України про скасування рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2012 року про прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини”

П О С Т А Н О В А
Верховної Ради України
 
     Про скасування рішення Верховної Ради України
від 16 жовтня 2012 року про прийняття у другому читанні
та в цілому як закон проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” (реєстр. №11047 від 30.07.2012 р.)
     Відповідно до статті 48 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»,
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Скасувати рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2012 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закон проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” (реєстр. №11047 від 30.07.2012 р.) як таке, що прийняте з грубим порушенням вимог Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради
            України                                                                 В.ЛИТВИН

Пояснювальна записка

до проекту Постанови Верховної Ради України
“Про скасування рішення  Верховної Ради України
від 16 жовтня 2012 року про прийняття у другому читанні
та в цілому як закон проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” (реєстр. №11047 від 30.07.2012 р.)”

 

1. Обґрунтування необхідності, цілі та завдання прийняття проекту Постанови, його загальна характеристика і основні положення
16 жовтня 2012 року Верховною Радою України у другому читанні та в цілому як закон був прийнятий проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” (реєстр. № 11047 від 30.07.2012 р.), далі – Законопроект.
В тексті Законопроекту, який 02 жовтня 2012 року був прийнятий Верховною Радою України за основу у першому читанні, не було змін до Закону України “Про Фонд державного майна України”, Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки”.
Відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, затевердженого Законом України від 10 лютого 2010 року                № 1861-VI, далі – Регламент Верховної Ради України, пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу.
На грубе порушення вимог Регламенту Верховної Ради України, у тексті Законопроекту, який був підготовлений до прийняття Верховною Радою України у другому читанні і в цілому 16 жовтня 2012 року, безпідставно з`явилися зміни до Закону України “Про Фонд державного майна України” (виключено абзац сімнадцятий пункту 5 частини першої статті 5), Закону України від 13 січня 2012 року № 4336-VI “Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 – 2014 роки” (виключено пункт 4 розділу ІІ “Прикінцеві положення”).
Враховуючи наведене, відповідно до статті 48 Регламенту Верховної Ради України, пропонується скасувати рішення Верховної Ради України від 16 жовтня 2012 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закон проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини” (реєстр. №11047 від 30.07.2012 р.)” як таке, що прийняте з грубим порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України.

 

2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання


Нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є Конституція України, Регламент Верховної Ради України. Реалізація проекту Постанови не потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів.

 

3. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту Постанови та її реалізація не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

Народний депутат України    Савченко І.В.